JML-diving

Menu
MENU

Český trh

Česká republika je jednou z pěti nejvýznamnějších obchodních partnerů mezi zeměmi EU. Polsko je významným partnerem České republiky – je třetím nejvýznamnějším partnerem po Německu a Slovensku. Jak Česká republika, tak Polsko zažívá výrazný nárůst obratu. Polský vývoz do České republiky roste velmi rychle – zejména se to týká produktů oděvního průmyslu, potravinářství, obuvi, nábytku, zemědělství, spotřebního zboží a stavebnictví. Můžeme také pozorovat zvýšený nárůst vývozu českého zboží do Polska.

Po úspěšných reformách daňové legislativy, Česká republika je zajímavé místo k podnikání. Výhodné daňové sazby, jasné předpisy a administrativa jsou velmi příznivé podněty pro zahraniční (včetně polských) investorů na podnikání v této zemi.