JML-diving

Menu
MENU

Trhy v Latinské Americe

Obchodní prostor Latinské Ameriky se skládá z 20 zemí, kde úředním jazykem je španělština a portugalština (pro Brazílii). Je to region, který se vyznačuje nerostným bohatstvím, zejména ropou, dynamickým hospodářským růstem, intenzivní vnitřní integraci, a také ve větším měřítku spoluprací s Evropskou unií.

Před evropskými podnikateli se otevírají nové příležitosti: Trhy, mladé, dynamické, bez mnoha překážek, které zaručují soulad mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unií. Nejdůležitějšími partnery pro Polsko z Latinské Ameriky je Brazílie a Mexiko, které jsou považovány jednou z nejslibnějších ekonomik na světě. Významné přírůstky v ekonomice a rozsáhlá liberalizace také poukazuje na peruánský trh.