JML-diving

Menu
MENU

Slovenský trh

Slovenský trh není velký, zejména ve srovnání se sousedními zeměmi, ale je zajímavý z pohledu spolupráce slovenských společností s ruskými a ukrajinskými společnostmi a jinými zeměmi ve východní Evropě. Kromě toho, vzhledem k přírodě Slovenska, je zajímavou zemí pro investory v oblasti cestovního ruchu a realitního developmentu. V této zemi narůstá počet lyžařských středisek, hotelů a termálních bazénů.

Slovenský stát aktivně podporuje zahraniční investice (granty, náhrady úroků z úvěrů, bankovní záruky, návratná finanční výpomoc při tvorbě nových pracovních míst, školení, výzkum a vývoj, investice do ochrany životního prostředí), což přitahuje řadu zahraničních i domácích investorů k rozvoji podnikání a zároveň vytváří mnoho atraktivních obchodních příležitostí.