JML-diving

Menu
MENU

Polský trh

Polský trh je trh stabilního růstu národního hospodářství. Situace byla ovlivněna polským vstupem do Evropské unie v roce 2004, a přílivem prostředků z fondů EU pro rozvoj podnikání, infrastruktury, personální kvalifikace, modernizace průmyslových parků a ochrany životního prostředí.

Velká poptávka po bydlení přispívá ke zvýšení bytové výstavby a investice polských a zahraničních firem se promítají do nárůstu průmyslové výstavby. Polsko, díky mnoha investicím do strojových parků v posledních letech, a nižším nákladům na pracovní sílu než v „staré EU“ je i nadále atraktivním místem pro výrobu – jak dokazuje významný vývoz vysoce zpracovaných výrobků do jiných zemí EU.