JML-diving

Menu
MENU

Služby poskytované zahraničním firmám

Mezi služby, které poskytujeme našim zahraničním zákazníkům, patří:

 • Analýza polského, českého a slovenského trhu pro vybrané sektory
 • Organizace obchodních jednání
 • Vyhledávání distributora / prodejce
 • Koordinace prací několika distributorů / regionálních zástupců na polském, českém, slovenském trhu
 • Zavedení výrobku / technologie na trh, vytvořit síť kontaktů a prodejní sítě
 • Tlumočení a překlady ústně a písemně polsky, česky, slovensky a španělsky
 • Organizace obchodních misí, schůzek atd…
 • Organizace výstavních stánků na veletrzích v Polsku, České republice, Slovensku a pomoc během veletrhu
 • Vrácení zaplacené DPH v Polsku, České republice, Slovensku
 • Subdodávky – vyhledávání a kontakty na polských, českých a slovenská subdodavatelů na vybrané projekty
 • Pomoc při registraci společnosti v Polsku, České republice a na Slovensku (formálně právní podpora, účetnictví, atd.)
 • Logistické a skladové služby
 • Hledání a výběr personálu
 • Vyhledávání oblastí pro investice, nemovitosti, atd..