JML-diving

Menu
MENU

Služby poskytované polským firmám

Mezi služby, které poskytujeme polským firmám, patří:

 • Analýza zahraničního trhu země podle vybraných odvětví
 • Organizace obchodních jednání v zahraničí
 • Vyhledávání distributora / prodejce
 • Koordinace práce několika distributorů / regionálních zástupců na zahraničních trzích
 • Zavedení výrobku / technologie na trh, vytvoření síti kontaktů a prodejní sítě
 • Tlumočení a překlady v některých jazycích
 • Organizace obchodních misí, schůzek, atd..
 • Organizace výstavních stánků na veletrhu ve vybrané zemi, pomoc v průběhu veletrhu
 • Vrácení DPH zaplacené v zahraničí
 • Pomoc při vedení správních a soudních sporech prostřednictvím partnerské advokátní kanceláře
 • Pomoc při přípravě dokladů pro vývoz a dovoz a obchod se státy Latinské Ameriky
 • Subdodávky – vyhledávání a kontakty se subdodavateli na vybrané projekty na zahraničních trzích

Spolupracujeme při vývoji a implementaci plánu Export Development, včetně opatření 6.1 Operačního programu