JML-diving

Menu
MENU

Vytváření nových obchodních jednotek

Jako součást naší poradní činnosti pomáháme našim zákazníkům při vytváření nových obchodních jednotek:

  • Vytváření nových obchodních jednotek
  • Identifikace a validace nejlepších nápadů s důležitým tržním potenciálem , podpora zakládání nových podniků
  • Podpora pro podniky v počátečních stádiích vývoje (včetně expanze na nové trhy)
  • Poradenství v oblasti financování, formy růstu kapitálu, metody financování
  • Podpora při správné segmentaci produktů, služeb, zákaznických skupin
  • Podpora v oblasti náboru a výběru zaměstnanců
  • Podpora rozvoje prodejní sítě, navázání spolupráce