JML-diving

Menu
MENU

Etika

Při každodenní práci používáme principy etiky, která mimo jiné nám zakazuje práci ve stejném čase s klienty, kteří si navzájem konkurují.

Se všemi informacemi, které jsou nám svěřeny (obchodní, finanční, technické) zacházíme s maximální péčí, a dbáme o to, aby se dostaly pouze osobám, kterým jsou určeny, a našim zaměstnancům, kteří se podílejí při obsluze daného klienta.